Vojtěch Zíka

Vojtěch Zíka

ředitel CEBEX

Vojtěch je absolventem magisterských programů Vysoké školy ekonomické v Praze a Univerzity Karlovy. V současné době se v rámci doktorského studia věnuje evoluční biologii a psychologii na Přírodovědecké fakultě UK a aplikované ekonomii na Fakultě sociálně ekonomické UJEP. Těžištěm jeho zájmu je vliv kognitivních chyb spojných se sebehodnocením (např. nepřiměřené sebevědomí a optimismus) na lidské rozhodování. Vojtěch dále působí jako lektor behaviorálně-vědních předmětů na vysoké škole CEVRO Institut a je ředitelem Prague Conference on Behavioral Sciences a CEBEX Summer School on Behavioral Sciences.

Výzkum

Vzdělávání a popularizace

Blog